søndag 5. januar 2014

Histories of Nations

Den erfarne redaktøren Peter Furtado har med «Histories of Nations - How Their Identities Were Forged» tatt på seg et svært stort prosjekt. 28 historikere fra hele verden har fått i oppdrag å skrive noen sider hver om sine respektive hjemland, og som undertittelen sier, fokusere på hvordan innbyggernes identitet er blitt formet.

De aller fleste har (sannsynligvis på grunn av den begrensete plassen) valgt å fokusere på den moderne inkarnasjonen av sitt land, enten vi snakker om Egypt som har en historie på omlag 5000 år eller Finland som bare har et par hundre års egen historie å snakke om.

Selv om hvert enkelt land er svært interessant å lese om, så ble boka som helhet ganske tunglest (og da snakker jeg ikke bare om vekten, over ett kilo på drøyt 300 sider), mye fordi det ble litt for fragmentert.

Jeg sitter allikevel igjen med et positivt helhetsinntrykk av boka, og den har gitt meg mye ny kunnskap, både om våre naboer Finland og Sverige, men også om fjerntliggende og fremmede land som Argentina, Ghana og Australia.

For historieinteresserte som vil ha et raskt innblikk i den moderne historien til Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Ungarn, India, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Russland, Spania, Tyrkia og USA foruten de jeg alt har nevnt er denne boka absolutt lesverdig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar