onsdag 18. januar 2017

Seven Brief Lessons on Physics

For en gangs skyld når jeg leser en utenlandsk fysikkbok, så er den ikke skrevet av en amerikaner! Denne gangen er det italienske Carlo Rovelli som står for syv relativt korte kapitler om de helt grunnleggende tingene alle burde vite om fysikk.

I «Seven Brief Lessons on Physics» er det syv grunnleggende forelesninger om fysikk av Rovelli vi får følge. Først en om den generelle relativitetsteorien, så en om kvanter, deretter en om astrofysikk, så en om partikler, en om gravitasjon, en om tid og sorte hull, og så til slutt en som skiller seg veldig fra de andre.

Denne siste leksjonen fra italieneren er også den absolutt viktigste delen av hele boka, det er her han trekker alt fra de foregående kapitlene ned på jorda igjen og ser på oss selv, menneskeheten.

Boka er definitivt en perle, og burde leses av alle, både de som ikke har rørt naturfag siden de hadde O-fag på folkeskolen, og av de som har høyere realfagsutdanning!

søndag 15. januar 2017

A Million Years in a Day

Greg Jenner er en britisk historiker som kastet PhD-planene på båten for i stedet å jobbe i TV-bransjen hvor han er historisk konsulent for flere programmer.

«A Million Years in a Day - A Curious History of Daily Life» er hans første bok, og vi blir her tatt med gjennom dagliglivets kulturhistorie.

I løpet av en dag gjør vi mange ting som for oss som lever i den vestlige verden i det 21. århundre virker helt naturlige, men som noen en gang må ha vært den første som gjorde, og ikke minst: på et tidspunkt fant samfunnet som helhet ut at dette var en smart ting å gjøre!

Jenner følger oss gjennom noe som for de fleste kan virke som en helt ordinær lørdag, og går grundige gjennom historikken til disse småtingene. Hvor vanlig har morgenvask vært i menneskehetens historie? Når ble det vanlig å sove i senger? Hva med alkohol, når og hvordan kom det inn i livene våre?

Alt dette og mye mer får man svar på i denne boka, og det attpåtil på en svært underholdende måte.

Kan på det sterkeste anbefale boka for alle med den minste interesse for historie!

søndag 1. januar 2017

Jakten på Sigurd Jorsalfare

Øystein Morten varslet i slutten av sin bok om Jakten på Olav den Hellige at han ville ta opp tråden videre, og det er nettopp dette han har gjort i «Jakten på Sigurd Jorsalfare».

Nok en gang får vi følge to parallelle løp, ett hvor den sagnomsuste kongens historie fortelles basert på det best mulig tilgjengelige kildematerialet, og et hvor historien om forfatterens egen jakt på nytt kildemateriale fortelles.

Nytt fra forrige bok er denne gang at Morten reiser ut, tildels i korsfarerkongens fotspor, og vi får besøke steder som Compostela de Santiago, Formentera og Istanbul og blir tatt med til de samme stedene i disse byene som Sigurd beviselig eller angivelig skal ha vært. Også Sigurds besøk på Sicilia, som jeg har nevnt tidligere i bloggen, nevnes.

Vi får også høre om hvordan psykisk sykdom plaget Sigurd i store deler av livet, og gjennom en samtale med en psykolog lanseres en teori om hvilken type plage det kan være kongen led av.

Boka er i likhet med den foregående svært interessant for alle med interesse for (norsk) middelalderhistorie!

What if?

Randall Munroe er en amerikansk fysiker som ble lei av å bygge roboter for NASA, og heller begynte å lage en webtegneserie. Serien xkcd er blitt superultrakjent blant internetts mer nerdete brukere, og som en spin-off av denne dukket etter hvert bloggen «What if?» opp.

I bokutgivelsen «What if? Serious scientific answers to absurd hypothetical questions» får vi slik undertittelen sier grundige, vitenskapelig underlagte, svar på de merkeligste spørsmål.

Det som gjør denne boka verdt å kjøpe er det faktum at i tillegg til å republisere spørsmål og svar som tidligere har vært publisert på nett, så tar han med en rekke nye problemstillinger, og i tillegg også noen av de spørsmålene som var for teite eller urovekkende til å svare på.

Eksempler på de sistnevnte er brukeren som lurer på hvor mange malende katter som trengs for å få et fly med malingens frekvens som egenfrekvens til å desintegrere, eller en som har sendt inn spørsmål om hvordan man kunne skilt fly og mennesker fra hverandre dersom mennesker hadde understell og vinger som gjorde at de kunne fly?

Blant de spørsmålene der Munroe virkelig har gått grundig til vers finner man problemstillinger som «Hva ville skjedd om du prøvde å slå en baseball som ble kastet med 90 prosent av lysets hastighet». Analysen av de fysiske konsekvensene av noe slikt er i seg selv strålende, men det som virkelig hever dette til rent nerdegull er den aller siste setningen i kapitlet, hvor han påpeker hvor dette sannsynligvis er omtalt i baseballregelverket.

Boka anbefales på det sterkeste for alle som synes realfag er moro!

torsdag 29. desember 2016

Jakten på Olav den Hellige

I «Jakten på Olav den Hellige» tar den norske religionshistorikeren Øystein Morten med ikke bare på én jakt, men to, på en av sagatidens mest kjente konger.

I deler av boka får vi følge Mortens forsøk på å finne ut om de beinrestene man i dag har tilgang til faktisk kommer fra den helligkårede kongen, eller om det hele dreier seg om en bløff. Til tross for noe motstand både fra den katolske kirke og fra vitenskapelige etikkråd kommer han til slutt fram til en indisiebasert konklusjon på hva skinnebeinet St. Olavs domkirke i Oslo har faktisk er.

I de andre delene av boka, som det veksles fram og tilbake mellom, er det den historiske personen Olav Haraldsson historikeren tar oss med på en jakt på. Gjennom grundig lesning av en rekke kilder har han prøvd å skille ut hva som er myter og hva som er fakta av det vi sitter på av informasjon om denne krigerkongen, fra han først dukker opp i kildematerialet som leiesoldat i England ikke lenge etter årtusenskiftet, og til han 29. juli 1030 dør i slaget på Stiklestad. Også hendelsene den første tid etter Olavs død blir grundig gjennomgått.

Vil på det sterkeste anbefale boka, som er svært lettlest, for alle med interesse for norsk historie i overgangen fra vikingetid til middelalder.

(Det er for øvrig ikke nødvendig å hele tida bla seg bak for å lese i notene, men jeg kommer nok til å sette meg og lese de av dem som ser mest interessante ut og ikke bare er rene kildehenvisninger nå i ettertid)

onsdag 28. desember 2016

Things to Make and Do in the Fourth Dimension

Matt Parker er en australsk matematiker som har gjort noe så sjeldent som å skape seg en karriere som standup-komiker basert på sin faglige bakgrunn i sitt nye hjemland Storbritannia.

Mye av materialet fra showene sine har han samlet i boka «Thing to Make and Do in the Fourth Dimension», og her blir vi tatt med langt inn i matematikkens verden, og i mange fler kroker enn de flerdimensjonale (og da snakker vi om _langt_ flere dimensjoner enn tittelens fire), selv om dette nok er et hovedfokus for boka.

Topologi er noe som for mange kan virke forvirrende, men etter å ha lest boka skjønner man nok mer enn man gjorde før, og Parker skal ha skryt for å ha klart å legge kapitlene i en rekkefølge som gjør at du har fått et innblikk i alt det underliggende før du går til et «høyere» tema.

Et annet svært godt grep er at i stedet for å fylle sidene med «kjedelig» matematikk er det meste av dette samlet bakerst i boka, i et eget kapittel.

Vil på det sterkeste anbefale boka for alle som har en genuin interesse for matematikk, og trenger inspirasjon til hvordan de kan gjøre dette mer interessant for andre. Også for de som i likhet med meg, bare vil lære mer om noen av matematikkens mest avanserte begreper, er boka et funn. Om jeg skal påpeke noe negativt må det være at det tidvis blir så avansert at om man tar for lange pauser i lesinga, så kan det bli vanskelig å ta opp tråden igjen.