lørdag 25. februar 2017

Teorier på 30 sekunder

Den britiske vitenskaspsjournalisten Paul Parsons har i «Teorier på 30 sekunder - De 50 mest tankevekkende vitenskapsteoriene, alle forklart på et halvt minutt» redigert et verk som i utgangspunktet er en svært god idé: En hyperkort innføring i en rekke vitenskapelige teorier man bør kjenne til,

Det kan godt tenkes at originalutgaven av denne boka på engelsk faktisk er bra, men den norske utgaven er så skjemmet av dårlig språk, skrivefeil og unøyaktigheter at jeg ikke på noen måte kan anbefale noen å bruke tid på den. Styr unna, og finn en annen måte å sette deg inn i kvanteteori, gaiateori, behaviorisme og språkutvikling på.

tirsdag 21. februar 2017

Storm in a Teacup

Det er dagliglivets mysterier som står i fokus i «Storm in a Teacup - The Physics of Everyday Life» av Helen Czerski.

Czerski, som er britisk fysiker og havforsker (av polsk avstamning, som hun selv nevner i boka, og som z-en i navnet kanskje avslører), tar oss på flere områder innen fysikken med på en reise fra det nære og dagligdagse til det fjerne og storslagne, og viser hvordan ting henger sammen på fantastiske måter.

Boka åpner med et spørsmål hun som student fikk fra sin Nana (bestemor? ) da hun fortalte at hun studerte atomenes struktur: «Javel, hva kan du gjøre når du kan det?», og denne boka er på mange måter et svar på akkurat dette. Hvilken betydning har det for oss at vi kjenner fysikkens lover?

Gasslovenes påvirkning på popcorn og andre ting på kjøkkenet er noe av det første vi får innblikk i, mens det kanskje viktigste kapitlet i boka er det som omhandler bølger, noe vi møter absolutt overalt, hele tiden.

Czerski har valgt å avslutte boka med et reflekterende kapittel hvor hun ser nærmere på de tre systemene hver og en av oss er avhengige av: Den enkeltes kropp, jorda, og (den etterhvert globale) sivilisasjonen vi lever i.

En underholdende, lærerik og tankevekkende bok, som jeg ikke nøler med å anbefale for alle som vil vite mer om hvordan de nære ting henger sammen med livet, universet og alt.

onsdag 18. januar 2017

Seven Brief Lessons on Physics

For en gangs skyld når jeg leser en utenlandsk fysikkbok, så er den ikke skrevet av en amerikaner! Denne gangen er det italienske Carlo Rovelli som står for syv relativt korte kapitler om de helt grunnleggende tingene alle burde vite om fysikk.

I «Seven Brief Lessons on Physics» er det syv grunnleggende forelesninger om fysikk av Rovelli vi får følge. Først en om den generelle relativitetsteorien, så en om kvanter, deretter en om astrofysikk, så en om partikler, en om gravitasjon, en om tid og sorte hull, og så til slutt en som skiller seg veldig fra de andre.

Denne siste leksjonen fra italieneren er også den absolutt viktigste delen av hele boka, det er her han trekker alt fra de foregående kapitlene ned på jorda igjen og ser på oss selv, menneskeheten.

Boka er definitivt en perle, og burde leses av alle, både de som ikke har rørt naturfag siden de hadde O-fag på folkeskolen, og av de som har høyere realfagsutdanning!

søndag 15. januar 2017

A Million Years in a Day

Greg Jenner er en britisk historiker som kastet PhD-planene på båten for i stedet å jobbe i TV-bransjen hvor han er historisk konsulent for flere programmer.

«A Million Years in a Day - A Curious History of Daily Life» er hans første bok, og vi blir her tatt med gjennom dagliglivets kulturhistorie.

I løpet av en dag gjør vi mange ting som for oss som lever i den vestlige verden i det 21. århundre virker helt naturlige, men som noen en gang må ha vært den første som gjorde, og ikke minst: på et tidspunkt fant samfunnet som helhet ut at dette var en smart ting å gjøre!

Jenner følger oss gjennom noe som for de fleste kan virke som en helt ordinær lørdag, og går grundige gjennom historikken til disse småtingene. Hvor vanlig har morgenvask vært i menneskehetens historie? Når ble det vanlig å sove i senger? Hva med alkohol, når og hvordan kom det inn i livene våre?

Alt dette og mye mer får man svar på i denne boka, og det attpåtil på en svært underholdende måte.

Kan på det sterkeste anbefale boka for alle med den minste interesse for historie!

søndag 1. januar 2017

Jakten på Sigurd Jorsalfare

Øystein Morten varslet i slutten av sin bok om Jakten på Olav den Hellige at han ville ta opp tråden videre, og det er nettopp dette han har gjort i «Jakten på Sigurd Jorsalfare».

Nok en gang får vi følge to parallelle løp, ett hvor den sagnomsuste kongens historie fortelles basert på det best mulig tilgjengelige kildematerialet, og et hvor historien om forfatterens egen jakt på nytt kildemateriale fortelles.

Nytt fra forrige bok er denne gang at Morten reiser ut, tildels i korsfarerkongens fotspor, og vi får besøke steder som Compostela de Santiago, Formentera og Istanbul og blir tatt med til de samme stedene i disse byene som Sigurd beviselig eller angivelig skal ha vært. Også Sigurds besøk på Sicilia, som jeg har nevnt tidligere i bloggen, nevnes.

Vi får også høre om hvordan psykisk sykdom plaget Sigurd i store deler av livet, og gjennom en samtale med en psykolog lanseres en teori om hvilken type plage det kan være kongen led av.

Boka er i likhet med den foregående svært interessant for alle med interesse for (norsk) middelalderhistorie!

What if?

Randall Munroe er en amerikansk fysiker som ble lei av å bygge roboter for NASA, og heller begynte å lage en webtegneserie. Serien xkcd er blitt superultrakjent blant internetts mer nerdete brukere, og som en spin-off av denne dukket etter hvert bloggen «What if?» opp.

I bokutgivelsen «What if? Serious scientific answers to absurd hypothetical questions» får vi slik undertittelen sier grundige, vitenskapelig underlagte, svar på de merkeligste spørsmål.

Det som gjør denne boka verdt å kjøpe er det faktum at i tillegg til å republisere spørsmål og svar som tidligere har vært publisert på nett, så tar han med en rekke nye problemstillinger, og i tillegg også noen av de spørsmålene som var for teite eller urovekkende til å svare på.

Eksempler på de sistnevnte er brukeren som lurer på hvor mange malende katter som trengs for å få et fly med malingens frekvens som egenfrekvens til å desintegrere, eller en som har sendt inn spørsmål om hvordan man kunne skilt fly og mennesker fra hverandre dersom mennesker hadde understell og vinger som gjorde at de kunne fly?

Blant de spørsmålene der Munroe virkelig har gått grundig til vers finner man problemstillinger som «Hva ville skjedd om du prøvde å slå en baseball som ble kastet med 90 prosent av lysets hastighet». Analysen av de fysiske konsekvensene av noe slikt er i seg selv strålende, men det som virkelig hever dette til rent nerdegull er den aller siste setningen i kapitlet, hvor han påpeker hvor dette sannsynligvis er omtalt i baseballregelverket.

Boka anbefales på det sterkeste for alle som synes realfag er moro!