tirsdag 29. november 2016

Alv Erlingsson

«Alv Erlingsson - En adelsmanns undergang» er Tore Skeies første populærhistoriske bok, og en direkte forløper til «Jomfruen fra Norge» som jeg tidligere har skrevet om.

I boken om Alv Erlingsson tas vi med gjennom intriger, borgerkrig og handelsboikotter i 1200-tallets Skandinavia. Alv var, om ikke den aller mektigste mannen i Norge andre halvdel av det 13. århundre, så iallfall en av de helt i toppen.

Makten han innehadde ble likevel til sist hans bane, og Skeie gjør et dramatisk fortellergrep ved å innlede boka ved å fortelle hvordan Alv ble henrettet, og så bruke resten av boka til å fortelle hvordan han havnet i denne situasjonen.

Boka er svært lettlest, og utrolig interessant. Det er lett å glemme at høymiddelalderens riddervesen og adel også fantes i Norge, men her blir vårt eget aristokrati levendegjort på en svært god måte.

Anbefales for alle med interesse for norsk og skandinavisk historie!

fredag 25. november 2016

Ten Million Aliens

Det er ikke hver dag man kommer over en biologibok av en naturinteressert sportskommentator, men det er nettopp denne kombinasjonen Simon Barnes, mannen bak «Ten Million Aliens» representerer.

Barnes har skrevet en svært tykk bok, med svært korte kapitler i. Sånt blir det mange kapitler av, og gjennom vekselvis å besøke ulike grupper av invertebrater (dyr uten ryggsøyle) og vertebrater (dyr med ryggsøyle), forsøker han å presentere rubbel og bit av dyreriket for oss.

Barnes, som har jobbet som journalist i en årrekke, krydrer kapitlene med tallrike litterære og andre kulturelle referanser, samtidig som han også byr på egne historier fra reiser verden over. Akkurat fokuset på hans egen person er kanskje det eneste ankepunktet jeg har mot boka, som ellers var en fryd å lese!

Det er selvsagt mange kjente arter og dyrefamilier som avlegges besøk her, men Barnes legger mye inn på å bevise påstanden han kommer med alt på omslaget: Livet på Jorden er ikke bare merkeligere enn vi tror, det er merkeligere enn vi er i stand til å forestille oss, og dermed får vi møte en rekke dyr som lever så snodige liv at det er helt tydelig at evolusjonen virker på den mest effektive måten som tenkes kan: Dersom det ikke finnes noe liv der fra før, så sørger evolusjonen for at det utvikles noe liv som kan leve der.

Gjennom hele boka benyttes enhver anledning til å påpeke at «fish» er et udefinert begrep for noe som egentlig ikke fins, men vi må vente helt til de siste kapitlene før vi får argumentasjonen hvorfor det vi i dag omtaler som fisk egentlig bør deles inn på en helt annen måte.

Noe annet Barnes bruker mye plass på å kritisere er hvordan vi mennesker mer eller mindre systematisk ødelegger kloden vi lever på, og jeg håper mange av de som leser boka får noen aha-opplevelser på hvordan det kan ha katastrofale følger dersom tilsynelatende ubetydelige arter forsvinner.

Boka var som sagt en fryd å lese, men også drevne engelsklesere bør ha Google i nærheten underveis for å kunne sjekke hva de mest obskure dyreartene heter på norsk, og å finne bilder av dem, da boka er svært sparsomt illustrert.

Anbefales for alle med interesse for evolusjon, zoologi, naturvern og gode historier!

mandag 7. november 2016

Norske forskingsbragder

Den norske kjemikeren og vitenskapsjournalisten Unni Eikeseth har med «Norske forskingsbragder - Vitskaplege oppdagingar gjennom 150 år» laget en flott gjennomgang av 11 av de største norske realfagsforskningsresultatene de siste 150 år.

Flere av historiene er ganske kjente, de fleste vet jo at leprabakterien ble oppdaget av Armauer Hansen i Bergen og at Moser-ekteparet fikk nobelprisen i medisin eller fysiologi for oppdagelsen av hvor hjernens stedssans er lokalisert. Blant de mer ukjente historiene kan jeg trekke fram Ellen Gleditsch som jobbet som assistent for selveste Marie Curie, Hans Krokan som isolerte UNG-enzymet, eller Sven Wedemeyer som har utviklet en teori som kan være et bidrag i forklaringen på hvorfor solens korona er mye varmere enn overflaten.

Utvalget av forskere og deres prosjekter som presenteres i boka er ikke forklart noe sted, men det virker som om Eikeseth har prøvd å dekke over både et størst mulig tidsrom og å dekke flere fagfelter hvor nordmenn har gjort en stor innsats. Boka er skrevet på et lettfattelig nynorsk, noe som nok bidro til at jeg brukte betydelig mye kortere på å lese den enn jeg ville ha gjort med en tilsvarende bok på engelsk.

Anbefaler boka for alle som vil vite mer om norske forskeres bidrag til vitenskapen, eller vil ha inspirasjon til selv å bli fremragende forskere. (Samt for alle som lurer på hvorfor to forskere ved UiTø på midten av 80-tallet skar 20 kilo dypfryste morkaker i tynne skiver!)

onsdag 2. november 2016

Oppfinnere som døde av sin egen oppfinnelse

Om den forrige boka jeg leste tok lang tid å komme gjennom, så gikk Ola Vikås' «Oppfinnere som døde av sin egen oppfinnelse» på null komma niks!

Vikås, som er skribent og journalist, tar oss i kronologisk rekkefølge gjennom en rekke «oppfinnere» (Innenfor et noe utvidet oppfinnerbegrep) sine noe forkortede liv. Fellesnevnere for svært mange av de som omtales er flyving, dykking, fart og sprengstoff.

Boka gikk som sagt svært fort å lese, hver av de omtalte personene har fått 2-3 sider omtale, noe som stort sett føles som nok for en kjapp innføring av hva de drev med og hva som gikk galt.

Kan anbefales for absolutt alle, om du ikke liker denne er du en tørrpinn!

lørdag 29. oktober 2016

The Sleepwalkers

Det er lenge siden jeg har brukt så lang tid på å komme meg gjennom en bok som denne, men gjennom den, det skulle jeg!

«The Sleepwalkers - How Europe went to war in 1914» av den australske historikeren Christopher Clark går, som undertittelen antyder, grundig inn på oppbyggingen mot utbruddet av første verdenskrig i 1914.

For mange er denne viktige begivenheten i verdenshistorien ensbetydende med skuddene i Sarajevo, men Clark viser oss hvordan de europeiske stormaktene hadde spilt seg selv inn i et hjørne hvor en slik hendelse som det at tronfølgeren i Østerrike-Ungarn ble skutt førte til menneskehetens til da mest ødeleggende krig.

Boka er delt inn i tre deler. I den første blir vi gjort grundig kjent med innenrikspolitikken i Serbia like etter århundreskiftet, hvor det blodige statskuppet i 1903 kaster lange skygger over alt som skjer. Bokas andre del viser oss hvordan de konstellasjonene vi i dag kjenner som trippelalliansen og trippelententen hadde oppstått gjennom stadige forsøk på både å sikre egne territorier hjemme i Europa, men også å sikre eksisterende (i spesielt Storbritannias tilfelle) og å bygge opp nye (i spesielt Tysklands tilfelle) kolonier i Afrika og Asia.
Den tredje delen følger oss gjennom det intense diplomatiske spillet som fant sted fra selve attentatet i Sarajevo 28. juni 1914 og fram til selve krigsutbruddet en drøy måned senere.

Dette er en av de mest lærerike bøkene jeg har lest noensinne, men som jeg antyder i første avsnitt, også en av de jeg har brukt mest krefter på å kjempe meg gjennom. Clark skriver på et ganske akademisk engelsk, og det kryr av aktører som tidvis kan være vanskelig å skille fra hverandre.

Anbefaler likevel boka på det sterkeste for alle som vil forstå mer om hva som ligger bak de tilsynelatende uløselige konfliktene på Balkan, og for alle som vil få svært god kjennskap til europeisk politikk på begynnelsen av 1900-tallet.

tirsdag 19. april 2016

How to teach Quantum Physics to your dog

Fysikkforskeren Chad Orzel er glad i hunden sin Emmy. Så glad er han i henne, at han lar henne stille alle de viktige spørsmålene når han i «How to teach Quantum Physics to your dog» prøver å forklare henne de viktigste teoriene på det kanskje mest innfløkte feltet i fysikken.

I hvert kapittel stiller Emmy noen spørsmål relatert til kvantefysikk som hun enten vil bruke svaret på til å skaffe seg en godbit eller å jage kaniner eller ondsinnete ekorn i familien Orzels hage. Fysikeren prøver etter beste evne å svare på spørsmålene hennes, og i hvert nytt kapittel tar han for seg et nytt emne.

Etter at vi i noen av de siste kapitlene gjøres kjent med noen av de mest avanserte konseptene innenfor kvantefysikk; kvanteteleportering og virtuelle partikler, kommer det kapitlet jeg kanskje synes er det aller viktigste i boka.

Her går Orzel gjennom noen av alle svadatilbudene som kamuflerer seg bak forstavelsen «kvante-», og trekker paralleller til forrige århundreskifte da alle humbugtilbydere brukte elektrisitet som et argument, og midten av nittenhundretallet da alt skulle være "atom-". Her argumenterer han svært godt for hvorfor disse svindlernes påstander uten unntak kan avvises.

Boka anbefales for alle med en viss kjennskap til fysikk som vil lære mer om kvantefysikk. Er du hundeelsker anbefales den enda mer!