fredag 4. januar 2019

Lys

Bjørn H. Samset er fysiker med bakgrunn fra Universitetet i Oslo, men han har også forsket ved det europeiske forskningsinstituttet CERN, og er nå ansatt ved Cicero, senter for klimaforskning. Han har i årevis vært en kjent stemme på den populærvitenskapelige formidlingsarenaen, ikke minst gjennom tallrike opptredener i NRK P2s «Abels tårn» fra Realfagsbiblioteket på Blindern fredager. Han har også vært svært aktiv på twitter.

For radioprogrammet har «Vafler og vitenskap» vært et motto. Boka Samset nå har gitt ut har den fulle tittelen «Lys – en fortelling om regnbuen og nordlyset, flammene og ildfluene og menneskets kamp for å holde mørket tilbake», og til tross for denne mektige tittelen er det en like uformell tone som den lytterne er vante med fra radioen som finnes også her.

Som undertittelen sier er boka i stor grad en fortelling, en fortelling om lysets betydning, om menneskenes forhold til ulike lyskilder. Samtidig er den utvilsomt skrevet av en fagmann med ekstremt stor innsikt i det han skriver om. Samset har tidligere gitt ut «De hemmelige partiklene» som i langt større grad går inn i det vitenskapelige omkring fysiske fenomener. I årets bok er det derimot som sagt fortellingen som er i fokus. Fra bestefarens hus i Ås, tilbake gjennom århundrer med fysikere som har forsket på lysets natur, inn i Nord-Trøndelags beksvarte nattehimmel og tilbake til storbyenes konstant belyste blir vi dratt nærmere og nærmere forklaringen på lysets gåter.

Selve de fysiske forklaringene på hva lys er omtales selvsagt også, men de har på en måte fått en birolle. Jeg var svært begeistret for Samsets bok om elementærpartikler. Overraskelsen jeg fikk da jeg oppdaget at denne var skrevet på en helt annen måte ble likevel kun positiv, da det viste seg at Samset ikke bare er en svært flink fysiker, han er også en forteller av et kaliber norsk vitenskapsformidling virkelig kan ønske seg flere av!

Boka anbefales på det sterkeste for alle som en gang har stirret ut i mørket og sett etter lys, eller alle som noen gang har måttet ta på seg solbriller fordi lyset har vært for sterkt!(Dette er en omarbeidet utgave av en omtale som tidligere har vært publisert i Sentralposten nr 4/2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar