mandag 27. april 2015

1493

For et par-tre år siden leste jeg Charles C. Manns utmerkede bok «1491» om hvordan Amerika var før Columbus, og da jeg nå begynte på «1493 - How Europe's Discovery of the Americas Revolutionized Trade, Ecology and Life on Earth» forventet jeg egentlig mye av det samme.

Det jeg fikk var noe helt annet, for som undertittelen sier, dette handler om hvordan «oppdagelsen» av Amerika har endret forholdene på jorden.

Boka er i bunn og grunn en historiefortelling om globaliseringens framvekst på godt og vondt, og Mann tar grundig for seg tema etter tema og slår i hjel gamle myter og viser hvilken virkning den globaliserte handelen har hatt.

Boka er delt inn i fire hoveddeler, som hver tar for seg ett eller to temaer. Blant de temaene vi får lære mer om den globale spredningen av er tobakk, malaria, sølv, silke, landbruksvarer og gjødsel, gummi og ikke minst mennesker (både i form av emigranter og slaver).

En utrolig tankevekkende bok, og Mann gir et veldig godt bilde av den perioden han har valgt å kalle homogenocene, etter mønster av andre tidsaldres navn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar