fredag 19. mai 2017

The Shortest History of Europe

John Hirst var en australsk historiker som har gjort noe jeg mener langt flere innen akademia kunne gjort: Han samlet forelesningene sine i et fag mellom to permer og ga dem ut som bok.

I «The Shortest History of Europe» får vi en svært kortfattet innføring i Europas historie, faktisk er det aller aller vesentligste samlet i de to første kapitlene i boka, og om man leser bare disse to (Som altså er hentet fra de to første forelesningene Hirst hadde i europeisk historie-faget han underviste i.

Boka er lettlest, og gir et svært interessant blikk på europa fra en synsvinkel man ikke så alt for ofte får. Australia er jo på mange måter fortsatt en europeisk kulturell koloni (ref. Eurovision Song Contest), men samtidig så adskilt fra opphavet at for svært mange der er Europa noe veldig fremmed, og noe de vet alt for lite om. Det er først og fremst dette Hirst har ønsket å gjøre noe med, men samtidig gir han altså oss som ER europeere en strålende sjanse til å lære litt mer om oss selv.

Boka var svært interessant å lese, og spesielt vil jeg trekke fram det siste kapitlet, om de to verdenskrigene, hvor den seiglivete myten om at Hitler var en ønsket leder som ble valgt av folket, blir slått ned. NSDAP fikk aldri mer enn ca 30% oppslutning før maktovertakelsen, men det var den moderate høyresidens skrekk for sosialismen som gjorde at de gikk bort fra sine tidligere synspunkter om ikke å gi Hitler makt, og dermed skjøt både seg selv og sitt folk i foten!

Anbefales for alle historieinteresserte, uansett hvor mye man kjenner til europeisk historie fra før!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar