søndag 23. september 2018

Karbon

Dag O. Hessen er for mange vitenskpsinteresserte et kjent navn, og i det flotte lille verket «Karbon – en uautorisert biografi» fra 2015 gir han leserne en grundig innføring i karbonets betydning for livet på jorden.

Som mange vet er karbon, eller C, som Hessen i mesteparten av boka omtaler det som en essensiell byggestein i alle organiske molekyler, men i tillegg har det en «can't live with it, can't live without it»-rolle som bestanddel i den viktige drivhusgassen CO₂. Uten CO₂ hadde jorden neppe vært beboelig, men med de stadig større konsentrasjonene av CO₂ vi i dag ser bygge seg opp i atmosfæren, kan vi fort komme i en situasjon der det neppe er noe særlig å bo her «andre veien».

Hessen presenterer oss som sagt grundig for hvilken betydning karbonet har for oss, men samtidig er det ingen tvil om at boka er et innlegg i klimadebatten, og Hessen argumenterer svært godt for hvorfor dagens utslippsnivåer ikke kan fortsette.

Vi må faktisk slutte å grave fram kull og pumpe opp olje dersom vi vil at framtidige generasjoner skal kunne overta en planet det er mulig å leve på, og de tankene Hessen presenterer for hvordan de nødvendige kuttene kan gjøres er slett ikke urealistiske.

Anbefaler på det sterkeste å lese boka for alle klimabevisste, samt for alle som bare vil vite mer om karbonets betydning for oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar