søndag 28. januar 2018

The Story of English

Philip Gooden er kanskje først og fremst kjent som Shakespeare-inspirert krimforfatter. I «The Story of English - How the English Language Conquered the World» har han derimot skiftet beite og skrevet en kortfattet, men likevel grundig innføring i det engelske språks historie.

Helt fra de første keltiske røttene til språket, som først ble fortrengt av den romerske invasjonen, før anglerne og sakserne kom fra de nordlige delene av Tyskland og fullførte marginaliseringen av kelterne. Ikke før hadde det gammelengelske språket fått etablert seg, så kom det nok en invasjon, og denne gangen var det fransk som var språket som kom over kanalen fra Normandie.

Gooden viser oss en rekke eksempler på  hvordan det at folk flest snakket gammelengelsk mens overklassen snakket fransk har ført til at man i dag har to ulike varianter av mange ord. Eksempelvis er det ofte sånn i moderne engelsk at levende dyr har et navn som stammer fra gammelengelsk, mens kjøttet som serveres av de samme dyrene har et navn som  stammer fra overklassens fransk.

Etter at man i renessansen ender opp med et engelsk språk som i store trekk er lett forståelig for oss som forstår moderne engelsk, så får vi følge hvordan dette språket har utviklet og spredt seg. I dag ikke bare er et verdensspråk, men også har fått varianter ut over de to hovedvariantene britisk og amerikansk engelsk. Gooden spekulerer også litt i hvordan framtida for engelsken kan se ut,  og ikke minst tar han en kikk på striden mellom det preskriptive og det deskriptive synet på hvordan skriftlig engelsk skal fungere.

Boka var utrolig interessant, og anbefales for alle som er interesserte både i språk og i engelsk historie generelt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar