torsdag 29. desember 2011

History of the Conquest of Mexico

Har nå brukt litt tid på å pløye meg gjennom en murstein av en bok, William H. Prescotts «History of the Conquest of Mexico».

Prescott var historiker fra New England, utdannet ved Harvard, og spesialiserte seg på spansk historie, og spesielt den tidlige delen av det spanske imperiet som omfattet store deler av det amerikanske kontinent. Boka om erobringen av Mexico kom i 1843, og ble alt i sin samtid hyllet som et storverk, og i minst like stor grad som historisk også et litterært mesterverk.

Boka tar, som tittelen sier, for seg historien til de første europeerne som ankom de områdene som i dag er staten Mexico, og da først og fremst de som ble anført av Hernán Cortés, og veksler mellom et historisk narrativ og deler med mer beskrivende tekst om aztekerriket, og også biografier om de kildeskribentene som er brukt. Boka er i sin helhet full av fotnoter, noe jeg i min gjennomlesing nå valgte reativt fort å ignorere, da mange av dem ikke var annet enn de spanske originalsitatene som var oversatt til engelsk, og jeg følte at å lese dem stykket opp leseopplevelsen unødig.

Før selve historien om erobingen starter, gir forfatteren oss som nevnt en grundig innføring i alt som er kjent om aztekernes samfunn på den meksikanske høysletten, og forholdet de hadde til naboene sine.

Vi får høre litt om Cortés' historikk før han havnet i bråk i de spanske koloniene i Vestindia, og da først og fremst med guvernøren på Cuba, Diego Velázquez, noe som førte til at han ønsket å erobre et landområde han selv kunne være leder for.

Hendelsene fra conquistadorenes ankomst til fastlandet og fram til aztekernes endelige nederlag noen år senere er ganske grundig beskrevet, og det er litt betegnende for tiden boka er skrevet i hvordan Prescott, fra sitt 1800-talls angelsaksiske perspektiv rangerer aztekerne som relativt lavtstående selv om den sivilisasjonen de sto for utvilsomt var blant det førcolumbianske amerikas mest utviklede, men samtidig understreker at spanjolene ikke var stort bedre.

Den siste delen av boka dreier seg om Cortés videre karriere etter at erobringen var fullført, og var iallfall for meg noe mindre interessant enn de tidligere delene.

Boka er som sagt skrevet i 1843, og det er uten tvil en rimelig godt utdannet lesergruppe som har vært målgruppen Prescott har skrevet for, noe som har resultert i et tidvis nokså tungt språk, men selve historien om erobringen er allikevel så spennende at for en moderne leser som behersker engelsk rimelig godt er det ikke noe problem å komme seg gjennom den.

Å lese om hvordan Cortés gjennom alliansebygging og åpen strid (med hester og skytevåpen som viktigste spanske fordel) ved hjelp av en tallmessig utrolig underlegen styrke klarte å vinne over det mektige aztekerriket er utrolig lærerikt, og jeg kan anbefale boka med alle for interesse for det førcolumbianske Amerika.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar