tirsdag 4. mai 2010

Barbarians og Crusades

Etter et langt opphold kommer det nå endelig en oppdatering her på bokbloggen min igjen.

Starter med en dobbelomtale, av to bøker fra Terry Jones' hånd (Ja, han i Monty Python). Sammen med BBC-produsenten Alan Ereira har Jones laget en rekke historiske dokumentarserier for TV. Tre av disse seriene har de to så i ettertid laget bok av, og det er altså to av disse bøkene jeg nå har lest.

Den første av de to jeg leste var den siste som kom ut, «Terry Jones' Barbarians» (2006). Her har Jones og Ereira gått grundig gjennom det meste (virker det som) av kildemateriale omkring romernes nabofolk. Både keltere (herunder briter og gallere), germanere (av en rekke slag), persere og andre folk får sin historie belyst på en svært grundig måte. Med Terry Jones som medforfatter forventer man kanskje spøk og moro fra ende til annen, men her er det meste svært saklig og nøkternt fortalt, men med stadige spydige «stikk» til det etablerte bildet på romerne som de som bragte sivilisasjon til sine mindre utviklede naboer.

Akkurat dette bildet er det som i stor grad blir slaktet av de to. Hovedsynet som kommer fram i boka er at romerriket var basert på forsvar av det bestående. Ny teknologi, nye ideer og annet som ville kunnet ført sivilisasjonen framover ble sett på som en trussel, og slått ihjel med våpenmakt. Mye tyder på at uten romerriket og dets etterfølger pavedømmet, ville vi i dag ha levd i et Europa som hadde vært på et helt annet teknologisk nivå.

Selv om TV-serien og boka Crusades (1994) som omhandler middelalderens korstog kom mange år tidligere enn den forannevnte boka om barbarer, valgte jeg å lese den sist.

Vi får inngående kjennskap til bakgrunnen for at korstogene ble satt i gang, og ikke minst blir det etterhvert ganske klart hvorfor de aldri lyktes i å «ta tilbake det hellige land».

Intrigene mellom de ulike frankiske føydalherrene som dro på korstog fremstår nærmest parodiske, når man vet at det offisielt var det å sikre pavens herredømme over Den hellige gravs kirke som var målet for korstogene.

Også korsfarernes motstandere, de muslimske sultaner og kalifer blir grundig omtalt, og jammen var det ikke en god del intriger også på den siden.

Begge bøkene gir et strålende innblikk i en viktig del av vår vestlige sivilisasjons historie, og har gitt såpass mersmak for meg at jeg tror nok også parets tredje bok (som egentlig er den andre) «Terry Jones' Medieval Lives» (2004) vil bli lest etterhvert.

Anbefales for alle historieinteresserte, og dersom du i tillegg har sans for britisk humor, så er dette obligatorisk lesning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar