søndag 31. oktober 2010

Why Does E=mc² (and why should we care?)

De to fysikerne Brian Cox og Jeff Forshaw har stukket hodene sine sammen og skrevet denne perlen av en bok om verdens mest kjente og minst forståtte ligning.

Einsteins verdensberømte ligning som snudde radikalt om på tidligere syn på kreftene som holder universet vi lever i sammen og får alt til å fungere er kjent for de fleste, men hva betyr den egentlig? De to fysikerne tar oss med på en reise gjennom rom, tid og «romtid» for å få bedre forståelse for hvordan verden egentlig fungerer. Vi møter noen av de beste fysikerne fra Newton og til vår egen tid, og får vite hvordan de før Einstein beredte grunnen for hans utvikling av ligningen, og hvordan de etter ham har utnyttet den i sin forskning.

Ligningen er basert på en teori om at det fins en kosmisk «fartsgrense» som tilsynelatende er lik lysets hastighet (Det åpnes for at det kan være et minimalt avvik her, men det vil i de aller fleste henseende ha liten betydning for ligningens bruk) for å forklare sammenhengen mellom energi og masse. Det ligningen sier er at dersom man tar en gitt masse (m) og klarer å finne en måte å omdanne den til energi (e) på er forholdet mellom disse lik massen multiplisert med lysets hastighet (fartsgrensen, c) opphøyd i andre potens. Dette betyr at masse i teorien binder enorme mengder energi, ettersom c² er et svært høyt tall (1 gram masse tilsvarer 25 GWh eller 21,5 milliarder kcal).

Jeg er ingen fysiker, så å prøve å gjenfortelle Fox' og Forshaws forenklede forklaringer enda enklere ville være ren galskap. Det jeg derimot kan gjøre er å bekrefte at selv for meg som ikke har hatt naturfag siden ungdomsskolen blir konseptene som driver universet vårt forklart på en måte som er godt forståelig. For alle som har interesse ut over det grunnleggende når det gjelder fysikk er denne boka et must å lese, og den fortjener minst samme plass i den populærvitenskapelige formidlingen av fysikkfaget som Stephen Hawkings legendariske «A brief history of time» har fått.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar