tirsdag 14. september 2010

The Time Travellers Guide to Medieval England

Historikeren Ian Mortimer har skrevet noe så utradisjonelt for en historiker å skrive som en reiseguide. Ikke en vanlig reiseguide til et annet land, men derimot en guide til sitt hjemland England for 700 år siden, det 14. århundre.

Mortimer har en teori om at det vanlige synspunktet til historikere som sier at kunnskap om forgangne tider slik de faktisk var er umulig å tilegne seg faktisk er feil, og at det ikke er vanskeligere å beskrive middelalderens England enn det er å beskrive nåtidens Japan eller Frankrike. I «The Time Travellers Guide to Medieval England» prøver han å bevise denne teorien, og jeg må si jeg syns han gjør det svært godt.

Gjennom boka tar han for seg ulike aspekter ved middelalderens (her representert ved 1300-tallet) England slik det må ha fortont seg for en som kommer dit fra et helt annet sted. Han beskriver menneskene vi møter, stedene de bor, hva de driver med, hva de har på seg, hva de spiser, hvordan de oppfører seg og andre ting på en «slik er det der»-måte som er helt annerledes enn den vanlige «slik hadde de det der»-vinklingen.

Boka inneholder to bolker med fargeillustrasjoner, et fyldig register og et godt sett med noter og litteraturliste, og kan på den måten både nytes av menigmann og faglærte historikere med høyere krav til presisjon.

Reiseguiden er allikevel først og fremst skrevet for oss som ikke har annen tilknytning til det faglige enn en viss nysgjerrighet og interesse for middelalderen, og for oss er denne boka virkelig et funn, som jeg kan anbefale alle som lurer på hvordan de senmiddelalderske kongene i England og undersåttene deres faktisk hadde det til hverdag og fest.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar