tirsdag 9. november 2010

Monsters - History's most evil men and women

Stalin-biografen Simon Sebag Montefiore har mellom fire permer samlet noen av verdenshistoriens viktigste personligheter. Jeg har lest det som er mellom to av disse permene: Montefiores vurdering av noen av de aller verste menneskene som har levd. (Den andre boka heter Heroes)

Boka går omtrentlig kronologisk gjennom statsledere, tyranner, diktatorer, hærførere, massemordere, terrorister og andre grusomme personer fra Jesabel, dronning av Israel til Osama bin Laden. Oppbygninga av boka er veldig fin, med 3-5 sider om hver person, og til hver person en «sidehistorie» om et relatert tema (enten en annen person, fakta om en gitt type forbrytelse e.l.).

Montefiore sier i forordet at utvalget hans av «monstre» er helt og holdent subjektivt, og dette er også min eneste innvending mot denne boka. Det blir, især i utvalget av grusomheter fra det 20. århundre, altfor tydelig at forfatteren sitter fast i en veldig vestligkapitalistisk synsvinkel på verden. Jeg sier ikke at noen av de han har tatt med burde vært fjernet, men det er slik jeg ser det ingen tvil om at han burde vurdert også å ta med enkelte andre.

Boka er uansett en flott innføring i grusomhetenes historie, og gjennom å lese om tidligere tiders forbrytelser kan man kanskje bidra til å forhindre at de skjer igjen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar