onsdag 10. november 2010

Icons of England

Her er en perle av en bok! Bill Bryson er i tillegg til sin karriere som skribent President i CPRE - Campaign to Protect Rural England, og har i egenskap av å inneha det vervet vært redaktør for denne boka, hvor 96 mer eller mindre kjente personer har skrevet et par-tre sider hver om hva som er essensen av det engelske for dem.

Bryson har fått selveste Prinsen av Wales til å skrive forord til boka (hvor han går langt i å gi amerikanskfødte Bryson tittelen «honorary Englishman»). Også andre celebriteter som Michael Palin (klippene ved Sheffield), Eric Clapton (Newlands corner) og Kevin Spacey (Kanalbåter) har skrevet om hva det er de elsker i England.

England er et av Europas tettest befolkede land, og det er hevet over enhver tvil at de rurale områdene i landet er under sterkt press fra ulike utbyggingsinteresser. Jeg håper virkelig at boka har bidratt til å sette fokus på denne problematikken i opphavslandet, og at CPRE har fått vind i seilene som følge av den. Dette er virkelig «A salute to the English countryside» slik det står på postkassen (Peter Ashleys bidrag til boka) som pryder forsiden.

Som sagt er dette blitt en perle av en bok, og jeg satt nesten konstant og vurderte å bestille flybilletter til England under lesinga.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar