torsdag 26. mai 2011

Britain BC

Den britiske arkeologen Francis Pryor er for mange kjent fra serien «Time Team» som tidligere ble sendt på Discovery Channel.

Pryor tar oss i denne boka helt tilbake til tiden da mennesker laget de første spor av bosetning i det området som i dag er de britiske øyer, for omlag 500 000 år siden. I de fleste bøker med bakgrunn i fortiden er kildematerialets bredde av avgjørende betydning for hvor grundig man kan omtale dette i boka, og denne er intet unntak. De første 450 000 årene med menneskelig aktivitet på øyene suser forbi i lynende fart, men så begynner det virkelig å melde seg mange spor.

I yngre steinalder blir sporene av mennesker overveldende, og den erfarne arkeologen tar oss med til mange av de mest kjente funnstedene både i Storbritannia og Irland, og lar oss få et innblikk i hvordan livene til de som levde der da kan ha vært.

Bronsealderen, som er den vesentligste del av kildematerialet fra førhistorisk (det vil si før romerne ankom øyene ca. 50 fvt) tid, får også en svært grundig gjennomgang, og vi får se hvor avansert det som populært ofte kalles «Keltisk kunst» er.

Sist i boka beveger vi oss inn i jernalderen, og både inn i historisk tid (skriftlige kilder fra Romerriket) og det Pryor kaller «protohistorie», altså ting som skjedde 4-700 år før de ble nedskrevet, og man derfor må kunne gå ut fra at det iallfall finnes kraftige spor av sannhet i det som er skrevet ned. Han argumenterer her kraftig mot det rådende synet om at romerne utelukkende tilførte øyene positive sider, og at «kelterne» som bodde der fra før var kulturelt tilbakestående i forhold til dem, et syn som også er trukket fram i en annen bok jeg har skrevet om her på bloggen.

Pryor har vært flink å presentere begge syn der det fins motstridende meninger i det arkeologiske miljøet, men legger ikke skjul på hvilket av synene han selv støtter, og argumenterer ivrig i mot det andre. Jeg mener dette er en helt riktig måte å legge fram forhistorien på, og anbefaler boka til alle med interesse både for de britiske øyer, arkeologi, og forhistorie generelt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar