onsdag 22. juni 2011

Physics of the Impossible

Den amerikanske fysikeren Michio Kaku er en av pionerene innenfor feltet kvantestrengteori, som for de aller fleste ikke-fysikere er svært vanskelig å forstå.

I boka «Physics of the Impossible» foretar Kaku en grundig gjennomgang av en rekke «umulige» konsepter og lar oss se hvor umulige de faktisk er eller ikke er, og hvordan dette henger sammen med den fysikken vi kjenner i dag.

Kaku har delt konseptene han utforsker inn i tre klasser av umuligheter, de som ikke strider mot noen kjente fysiske lover, de som er helt på grensen av vår forståelse av fysikken, og de han mener faktisk er umulige, de som hvis de viser seg å være mulige vil kreve en total ny forståelse av fysikkens lover.

På en pedagogisk og lettforståelig måte følges vi gjennom stadig mer kompliserte konsepter, fra Star Wars-inspirerte kraftfelt, Star Trek-inspirerte teleporteringssystemer, tidsreiser som sett i blant annet Terminator-filmene, og til slutt de to egentlige umulighetene: Evighetsmaskiner og å forutsi fremtiden.

Et poeng vi stadig minnes på gjennom boka er at konsepter som for hundre eller to hundre år siden ble ansett av verdens ledende vitenskapsmenn som «umulige» i dag er dagligdagse, noe fysikkprofessoren tar til inntekt for at ingen ting bør avskrives helt og fullt. (Med unntak av de to konseptene som han mener ikke engang en såkalt kategori III-sivilisasjon (Han mener dagens mennesker er i overgangen fra kategori 0 til kategori I) vil kunne oppnå)

Kaku har et rykte som en vitenskapsformidler i særklasse, og jeg må si han lever virkelig opp til dette i denne boka. Spekket med eksempler fra historie og litteratur, og gjentakende forklaringer av fysikkonsepter som kanskje vil kjede den fysikkutdannete leser, men for oss lekfolk er uvurderlige.

Boka anbefales sterkt for alle med interesse for fysikk og science fiction.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar