onsdag 11. april 2012

The Rise and Fall of the Third Chimpanzee

Jared Diamond er opprinnelig fysiolog, men har senere opparbeidet to ekstra akademiske karrierer, innen ornitologi hvor han er spesielt kjent for sitt arbeid på Ny-Guinea, og innen miljøhistorie, noe som har gitt ham et professorat i geografi.

«The Rise and Fall of the Third Chimpanzee – How our animal heritage affects the way we live» er en bok som faller naturlig inn i forfatterens øvrige populærvitenskapelige produksjon, som i stor grad har omhandlet de problemene vår sivilisasjon påfører både naturen og våre medmennesker, og som henter aspekter fra en rekke av de fagfeltene hvor forfatteren sitter med stor kompetanse, men også fra andre, tilstøtende, områder.

Boka tar som tittelen antyder for seg mennesket fra et «dyrisk» synspunkt, og spesielt i første del av boka trekkes det mange sammenligninger mot våre nære fettere, sjimpansene og bonoboene (dvergsjimpanser).

Diamond viser at med mulig unntak for språk har de fleste av menneskenes særtrekk som art flere paralleller innen resten av dyreriket, både blant våre nære slektninger menneskeapene og blant så fjernstående fra oss arter som maur.

De siste delene av boka tar for seg to svært alvorlige trekk ved menneskeheten: Vår tendens til å begå folkemord, og vår tendens til å ødelegge det miljøet vi lever i. Forfatteren er ganske pessimistisk for hvordan dette kommer til å ende, men velger allikevel å ikke svartmale situasjonen helt. Han understreker at det fortsatt fins håp for menneskeheten, men at det sannsynligvis fordrer et klart brudd med store deler av vår vestlige livsstil, og at vi må klare også på disse områdene å bruke vår intelligens til å overvinne våre instinkter.

Flere av temaene i boka er grundigere gjennomgått i Diamonds senere bøker «Guns, Germs and Steel» og «Collapse», men dette er utvilsomt en svært bra inngangsport til denne fremragende vitenskapsmannens forfatterskap, og jeg vil anbefale den for alle med et tverrfaglig miljøengasjement!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar