tirsdag 17. juli 2012

Henry V

Jeg bestilte nylig en stor pakke bøker hos Bokkilden, og deriblant noe jeg trodde var en svær bok om Henry V, eller Henrik den femte som vi helst omtaler ham som i Norge.

Det jeg derimot fikk var en relativt tynt (64 sider+omslag) hefte om den engelske middelalderkongens liv og levnet, ført i pennen av den britiske historikeren Marcus Cowper. Cowper er spesialist på middelaldersk militærhistorie, og dette har satt ham i stand til å jobbe godt med denne krigerkongens liv.

At boka var tynn viste seg å ikke gjøre noe, Cowper har klart å sammenfatte de viktigste hendelsene fra kong Henrys liv og kriger på svært effektivt vis, og jeg satt etter å ha brukt et par ettermiddager på boka igjen med en følelse av at jeg visste mye mer både om hendelsene som ledet opp til hundreårskrigen, hendelsene som ledet opp til kongehusskiftet og ikke minst de felttogene Henry of Lancaster ledet i Frankrike. Forfatteren setter også av plass til å påpeke historiske feil i Shakespeares skuespill som bærer kongens navn, da dette for svært mange engelskmenn er den mest kjente kilden til informasjon om ham.

Det boka forteller mindre om (og som jeg nok hadde ventet mer om dersom det hadde vært en sånn tykk bok som jeg trodde det var) er generelle levekår og andre samfunnsforhold i England i middelalderen. Dersom man vil vite mer om dette må man finne andre bøker, men forfatteren har tatt inn en grundig «Further reading»-liste bakerst, så dette er absolutt ingen motforestilling mot denne boka.

Anbefales alle med interesse for engelsk historie generelt, og Henrici Quinti spesielt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar