mandag 30. juli 2012

Life

«Life - An Unauthorised Biography: A Natural History of the First 4,000,000,000 Years of Life on Earth» er som den fulle tittelen forteller den britiske paleontologen Richard Forteys forsøk på å summere opp utviklingen (og utryddelsen) av liv på jorden fram til historiens start.

Etter et kort forspill hvor vi tas med tilbake til sekstitallets Spitsbergen hvor den unge Fortey deltar på sin første feltekspedisjon tas vi med helt tilbake til begynnelsen av alt jordisk liv, hvor de første selvreplikerende molekylene danner grunnlaget for alt liv som vi kjenner det, og etter hvert går over fra å være enkle bakterier til å bli mer og mer kompliserte organismer, og til slutt gjøre utviklingen av cellen fullkommen gjennom å samle arvestoffet i en kjerne.

Herfra og ut er boka ganske strengt kronologisk (bortsett fra enkelte sidesprang forfatteren tar), og vi får kjennskap til hvordan livet begynte å blomstre i den geologiske tidsalderen kambrium, og så nær ble utryddet (første gang) i den kambrisk-ordiviciske masseutdøingen. Dette med masseutdøinger er et gjentagende tema i boka, men vi blir beroliget med at til nå har ingen av dem klart helt å ta knekken på jordens organismer. Det er derimot svært tankevekkende når Fortey gjør det klart for leserne at det er en solid porsjon flaks involvert i utvelgelsen av hvem som overlever en masseutdøing.

Fortey skal virkelig berømmes for ikke bare å trekke fram sitt eget eller de dominerende syn på omstridte områder, men både på felter hvor det en gang for alle er slått fast at «dissenterne» tok feil og på felter hvor det fortsatt er strid også nevner de andres syn, og behandler dem med den største respekt.

Den eneste innsigelsen jeg har mot boka er at den er fra 1997, og derfor på mange felter begynner å bli utdatert, ettersom paleontologi er en vitenskap som utvikler seg i en rasende fart, og hvor både nye funn og nye teknologiske hjelpemidler bidrar til å tegne et stadig bedre bilde av fortiden.

Vil allikevel anbefale denne for alle med interesse både for geologi og biologi!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar