mandag 30. juli 2012

Kartenes makt

«Kartenes makt. Kartografiens historie fra middelalderen til i dag» er den tyske historikeren og karteksperten Ute Schneiders forsøk på å lage en oversikt over hvilken betydning kart har hatt for samfunnet opp gjennom tidene.

Jeg gledet meg på forhånd veldig til å lese denne boka, men må si jeg ble noe skuffet underveis. For det første er språket i oversettelsen ikke veldig godt, jeg får til tider nesten inntrykk av å lese noe Google translate har gjort (OK, nå overdriver jeg litt), og får langtfra noen følelse av at her har man prøvd å få til en naturlig norsk språkføring.

Dette kan selvsagt ikke forfatteren lastes for, men det er også i hennes jobb en del ting jeg reagerer på. Først og fremst er det veldig tydelig at dette er skrevet fra et eurosentrisk perspektiv. Det kan for alt jeg vet være så godt som ingen kartografisk tradisjon i østen og subsaharisk Afrika, men i så fall bør det framgå tydelig i teksten i en bok som dette, og i motsatt fall bør dette også omtales, eller så bør det opplyses om avgrensningen som er foretatt.

Helt håpløs er boka allikevel ikke, det er svært mye interessant å se, og ikke minst er mange av karteksemplene som er tatt med kjempeflotte.

Usikker på hvem jeg vil anbefale denne boka for, «ekspertene» vil nok kjenne mye av stoffet fra før, mens lekfolk med en generell interesse for kart vil nok i likhet med meg irritere seg over en del av svakhetene ved boka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar