fredag 27. juni 2014

Religionskrig i Europa 1450-1700

Den norske historieprofessoren Gunnar W. Knutsen har med «Religionskrig i Europa 1450-1700» skrevet en flott innføring i de store trekkene i europeisk statshistorie i den perioden tittelen avgrenser.

Som tittelen klart sier handler boka om religionskrig, og mye av den dreier seg selvsagt om den store kampen som strekker seg gjennom hele perioden, mellom katolikker og muslimer.

Osmanernes inntog i Konstantinopel, beleiringene av Rhodos og Malta og ikke minst beleiringen av Wien er noen av punktene i den store kampen mellom kristne og muslimer, men vi blir også gjort bedre kjent med de internt kristne krigene mellom ulike katolske land, mellom katolske og protestantiske land, og kanskje spesielt mellom katolikker og protestanter internt i enkeltriker.

Knutsen gjør etter min mening en svært god jobb i å definere hvilke kriger og konflikter han mener var reelle religiøse kriger, og hvilke som var geografiske eller maktbaserte kriger, hvor det religiøse enten hadde en svært liten rolle, eller ble brukt som en slags unnskyldning på toppen.

Om jeg skal påpeke noen jeg synes var negativt med boka, så må det være at det var litt få kart knyttet til konfliktene. Både til beleiringen av Wien, kampene mellom hugenotter og katolikker i Frankrike og noen av de andre konfliktene hadde det vært svært nyttig å kunne kaste noen blikk på et kart innimellom for å få bedre innsikt i. (De få kartene som er i boka var for øvrig svært nyttige)

Boka ga meg uansett et langt bedre innblikk i noen av hovedlinjene i europeisk historie gjennom tiden etter middelalderen og fram til opplysningstiden satte inn for fullt.

Anbefales for alle med interesse for historie!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar