mandag 23. februar 2015

The Wars of the Roses

David Grummitt var da «A Short History of the Wars of the Roses» ble skrevet foreleser i historie ved Universitetet i Kent, og har siden da avansert til nå å være «Head of School of Humanities» ved Canterbury Christ Church University.

Boka gir, som tittelen mer enn antyder, en rask innføring i de såkalte Rosekrigene, hvor huset York og huset Lancaster kjempet om hegemoniet og tronen i England i overgangen fra middelalderen til renessansen.

Grummit gjør oss kjent med de involverte kongene i denne striden, fra Henry V som døde altfor ung, til Henry VI, Edward IV, Henry igjen, Edward igjen, Edward V, Richard III og endelig Henry VII som fikk avsluttet det hele da han som siste konge noensinne i England vant kronen på slagmarken. Også den engelske adelen blir vi gjort godt kjent med gjennom de drøyt seksti årene i det 15. århundre boka dekker, og i motsetning til i svært mange andre historiske verker blir også «folk flest» omtalt en del, selv om kildematerialet her som vanlig er noe svakere enn for de øvre samfunnslag.

Boka gir en svært grundig innføring i hva som egentlig pågikk under disse stridighetene, og det står for meg nå mye klarere at vel så mye som en dynastisk strid var dette (kanskje spesielt blant yorkistene) en personlig maktkamp hvor nettverksbygging og skiftende personlige allianser var vel så viktig som hvem man tilfeldigvis var i slekt med.

Til slutt gir Grummitt en grundig gjennomgang av konsekvensene av krigføringen inn i 1500-tallet, noe som også er svært interessant å lese.

For alle som har interesse for middelalderhistorie generelt og England spesielt vil jeg anbefale denne boka sterkt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar