mandag 1. juni 2015

Alle jordens språk

Den svenske språkforskeren (og -geniet?) Alf Lombard ga i 1925 ut en bok ved navn «Europas och den vita rasens språk», og dessverre kunne også hans utvidelse av denne fra 1990 (med påfølgende revisjoner), «Alle jordens språk», hatt dette som en del av tittelen.

Lombard gir en svært grundig sammenstilling av slektskapsforholdene mellom de ulike indoeuropeiske språkene, og denne delen av boka er i særklasse best. Også kapitlene som handler om andre språkfamilier som grenser til «oss», som uralske, altaiske og semittisk-egyptisk-hamittiske språk er ganske godt omtalt, men derifra og utover blir det dessverre skuffende tynt.

Jeg er fullt klar over at språkfamiliene utenfor Europa dessverre er alt for lite forsket på, men jeg er overbevist om at det også pr 1990 måtte finnes et bedre grunnlag for en bok som dette enn hva Lombard har klart å presentere.

Dette, sammen med at bokas grunntekst begynner å dra på årene, samtidig som det ikke er noen notater om oversetteren (Kåre A. Lie, 2011) har gjort noen oppdateringer eller tilpasninger til norsk gjør at jeg dessverre ikke vil anbefale den til andre enn folk som har lest en hel del om språklig slektskap fra før.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar