søndag 10. januar 2016

13 things that don't make sense

Fysikeren og vitenskapsskribenten Michael Brooks har i «13 things that don't make sense - The most intriguing scientific mysteries of our times» ettertrykkelig slått hull på myten om at vitenskapen har nådd sin ende og alt er funnet ut.

Som tittelen sier er det 13 vitenskapelige gåter som får selv de fremste vitenskapsmenn og -kvinner på sine fagfelt til å klø seg forvirret i hodet Brooks presenterer for leserne, og det gjør han på en svært god måte!

Boka er i hovedsak bygd opp som en sammenhengende fortelling, selv om hvert av de 13 temaene er et eget kapittel. Likevel får man noen brudd i narrativet, rett og slett fordi det er vanskelig å lage en flytende overgang for eksempel fra kald fusjon til livet.

Skal ikke gå inn på alle temaene som tas opp, men vil likevel nevne spesielt kapitlet om fri vilje, som for lesere som er ukjent med tanken på at vi nok ikke i så stor grad som vi liker å tro har full styring med våre handlinger kan virke svært tankevekkende. Bokas siste kapittel, om homøopati, kan også virke provoserende, men som jeg ser det setter Brooks på flott vis søkelyset på et stort problem for vitenskapen: Når homøopati så opplagt ikke kan virke, hvorfor klarer ikke vitenskapen å sette et endelig punktum for det?

Boka er svært godt skrevet, og krever ikke noen stor grad av forhåndskjennskap til de temaene som tas opp. Anbefales for alle, og kan være en flott gave til en engelsklesende tenåring som kanskje går med en forsker i magen, men mangler det siste lille kicket for å gå helt og fullt for realfagutdanningen dette som oftest krever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar