lørdag 29. oktober 2016

The Sleepwalkers

Det er lenge siden jeg har brukt så lang tid på å komme meg gjennom en bok som denne, men gjennom den, det skulle jeg!

«The Sleepwalkers - How Europe went to war in 1914» av den australske historikeren Christopher Clark går, som undertittelen antyder, grundig inn på oppbyggingen mot utbruddet av første verdenskrig i 1914.

For mange er denne viktige begivenheten i verdenshistorien ensbetydende med skuddene i Sarajevo, men Clark viser oss hvordan de europeiske stormaktene hadde spilt seg selv inn i et hjørne hvor en slik hendelse som det at tronfølgeren i Østerrike-Ungarn ble skutt førte til menneskehetens til da mest ødeleggende krig.

Boka er delt inn i tre deler. I den første blir vi gjort grundig kjent med innenrikspolitikken i Serbia like etter århundreskiftet, hvor det blodige statskuppet i 1903 kaster lange skygger over alt som skjer. Bokas andre del viser oss hvordan de konstellasjonene vi i dag kjenner som trippelalliansen og trippelententen hadde oppstått gjennom stadige forsøk på både å sikre egne territorier hjemme i Europa, men også å sikre eksisterende (i spesielt Storbritannias tilfelle) og å bygge opp nye (i spesielt Tysklands tilfelle) kolonier i Afrika og Asia.
Den tredje delen følger oss gjennom det intense diplomatiske spillet som fant sted fra selve attentatet i Sarajevo 28. juni 1914 og fram til selve krigsutbruddet en drøy måned senere.

Dette er en av de mest lærerike bøkene jeg har lest noensinne, men som jeg antyder i første avsnitt, også en av de jeg har brukt mest krefter på å kjempe meg gjennom. Clark skriver på et ganske akademisk engelsk, og det kryr av aktører som tidvis kan være vanskelig å skille fra hverandre.

Anbefaler likevel boka på det sterkeste for alle som vil forstå mer om hva som ligger bak de tilsynelatende uløselige konfliktene på Balkan, og for alle som vil få svært god kjennskap til europeisk politikk på begynnelsen av 1900-tallet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar