fredag 30. september 2011

Historien om oss

Den norske zoologen og museumspedagogen Torfinn Ørmen har i «Historien om oss - Menneskets biologiske utvikling» gått grundig gjennom vår egen evolusjonære bakgrunn.

Boka starter med en oversikt over noen mytologiske teorier om menneskenes tilblivelse, før selve gjennomgangen starter. Vi blir først gjort kjent med hvilken plass menneskearten har i dyreriket, og får så en oversikt over de nålevende artene vi er nærmest i slekt med, fra våre fjerne tremenninger de dobbeltnesete (strepsirhini) makiene, loriene og galagoene, til vår nærmeste fetter bonoboen (dvergsjimpanse).

Ørmen tar oss grundig gjennom alle disse gruppene med dyr, og viser til likheter og ulikheter med oss selv, og selv om han i tilfeller hvor det fins ulike teorier ikke legger skjul på hvilken han selv støtter, så klargjør han også hvilke argumenter de som er uenige bruker.

Etter denne gjennomgangen blir vi fulgt i en evolusjonær tidsreise fra ca. 6-7 millioner år siden og til vår egen tid, hvor vi presenteres for de fleste av hovedfunnene i menneskepaleontologien.
Australopithecus og Homo er hovedslektene her, men også her er konkurrerende forskere med ulike teorier stadig uenige om hvilke funn som tilhører hvor, og vi får nøye innsikt i mange av disse konfliktene.

Boka er svært pedagogisk opplagt, og med det som for meg framstår som et veldig enkelt språk. Den kan nok uten problemer leses av alle som er interesserte i hvordan menneskeheten har skilt lag fra de store menneskeapene og blitt noe helt for seg selv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar