onsdag 21. november 2012

1491

Den amerikanske vitenskapsjournalisten Charles C. Mann har i «1491 - New Revelations of the Americas before Columbus» tatt for seg mye av den forskningen som de siste hundre årene har vært gjort på hvordan Amerika egentlig var før europeerne kom dit.

Mann har tatt for seg både de store sivilisasjonene i sør- og mellomamerika og også de samfunnene som ikke har etterlatt seg like monumentale minnesmerker i blant annet nordamerika og Amazon-bassenget.
Boka er delt inn i tre hoveddeler som hver forsøker å avlive myter innen ett enkelt felt i amerikologien.

Første del går inn på antallet «indianere» (Mann bruker konsekvent dette begrepet på de førkolumbianske amerikanerne, og har også et appendix som forsvarer dette valget) på de to kontinentene før invasjonen fra Europa mens andre del går inn på hvor lenge og i hvor mange bølger innvandringen fra Asia til Amerika fant sted. Den siste delen av boka ser nærmere på i hvilken grad de innfødte faktisk var med på å skape det Amerika europeerne fant da de kom dit på slutten av det 15. århundre i stedet for bare å leve i et uberørt villniss slik mange tidligere teorier har sagt.

Mann formidler svært godt hvilke resultater forskere innen arkeologi, paleontologi, botanikk, zoologi og en rekke andre felter har oppnådd de siste årene og som rokker ved en rekke etablerte «sannheter» innenfor fagområdene sine. Til tross for at jeg tidligere har lest både MacQuarries og Prescotts verker om erobringen av henholdsvis inkariket og aztekerriket var denne smekkfull av ny kunnskap også om disse store sivilisasjonenes historie.

Boka kan anbefales for alle med interesse for historie og også for folk med interesse for økologi er boka svært spennende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar