søndag 21. oktober 2012

Metamaths

Da jeg kjøpte Gregory Chaitins bok «Metamaths - The Quest for Omega» trodde jeg jeg kjøpte en vanlig populærvitenskapelig publikasjon i faget matematikk.

Det jeg derimot faktisk fikk var en filosofisk utlegning om tilfeldighet, og om jakten på hvorvidt noe virkelig kan sies å være tilfeldig. Chaitin, som til daglig jobber ved IBMs forskningssenter viser hvordan han, blant annet gjennom utstrakt bruk av programmeringsspråket LISP, gjennom årevis med forskning kom fram til tallet «Omega», som både er uendelig langt, uforståelig komplekst og ikke minst totalt umulig å beregne, og som har vist seg å være avgjørende for å få innført tilfeldighet og ukjenthet i matematikken.

Vi blir gjort kjent med flere av de historiske matematikerne som i likhet med Chaitin har sett at matematikk er like mye filosofi som realfag, og han trekker spesielt fram Newtons samtidige Leibniz som svært viktig.

Boka er til tider svært høytsvevende, og virkelig noe vordende matematikere som ønsker å få noen innspill om hvordan de kan gjøre en stor oppdagelse bør lese, da dette er noe Chaitin ofrer mye plass i boka. Jeg må innrømme at svært mye av eksemplene gikk langt over hodet på meg og ble raskt passert, mens andre deler var svært givende også for en ulærd å lese.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar