fredag 25. januar 2013

Seeing Further

Mange har hørt om britiske «The Royal Society», men mange vet kanskje ikke så alt for mye om hvordan de ble dannet eller hva de faktisk gjør.

I forbindelse med selskapets 350-årsjubileum i 2010 ble Bill Bryson hanket inn som redaktør for en antologi om selskapet, og resultatet er «Seeing Further - The Story of Science & The Royal Society», en murstein av en bok hvor en rekke av planetens skarpeste hjerner og ditto penner har bidratt med artikler om sine spesialområder.

Blant artikkelforfatterne kan nevnes kjenninger fra denne bloggen som Richard Fortey og Richard Dawkins, og en rekke andre vitenskapsmenn og -kvinner som for meg var nye bekjentskaper, men som jeg absolutt kommer til å sjekke om har skrevet andre populærvitenskapelige bøker.

Totalt har boka 20 ganske kronologisk oppbygde kapitler, som dekker et vidt spekter av felter innenfor realfagene, samt et innledende kapittel av redaktør Bryson hvor han ser litt på selskapets første tid, og et avsluttende kapittel skrevet av tidligere president i TRS, Martin Rees, hvor han prøver å skue litt framover.

Med 22 kapitler skrevet av like mange forfattere vil det selvsagt variere i hvilken grad man er fornøyd med hvert av dem, men helheten av boka framstår allikevel som svært god, og å lese den har virkelig gitt meg ny innsikt i vitenskapshistorien fra 1600-tallet og fram til i dag.

Anbefales for alle med interesse for realfag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar