onsdag 13. mars 2013

Ignorance

Som forfatteren, Professor Stuart Firestein skriver tidlig i «Ignorance - How it drives science»: Hvem i alle dager vil lese en bok om uvitenhet, og ikke minst, dersom man tar universitetsfaget han underviser i med samme navn, er det da positivt eller negativt å få en høy karakter i faget?

Firestein er nevrobiolog og forsker og underviser i luktesansesystemet hos pattedyr ved Columbia University. Der underviser han som nevnt også i faget «Uvitenhet», hvor han prøver å forklare vordende vitenskapsmenn og -kvinner at det viktige for å bli en god forsker ikke er hva man vet, men hva man ikke vet.

Gjennom en rekke gode eksempler, flere hentet fra drivende gode gjesteforelesere Firestein har invitert til faget sitt, får vi et godt innblikk i hvordan de virkelig store oppdagelsene innen moderne vitenskap i svært stor grad skyldes at forskerne bak har lyktes i å identifisere de riktige spørsmålene om det de ikke vet, og deretter har lagt ut på jakt etter svaret på dem.

Boka anbefales for alle med interesse for realfag og vitenskapshistorie!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar