søndag 21. april 2013

A People's History of Science

I «A People's History of Science - Miners, Midwives, and “Low Mechanicks”» følger den amerikanske historikeren Clifford D. Conner mønsteret fra en rekke andre «People's History»-bøker og tar oss med inn i vitenskapens historie.

Bøker om «folkets historie» om ulike temaer har vært en suksess siden Howard Zinn ga ut sitt storverk om USAs historie sett nedenfra, og Conners vinkling på vitenskapshistorien er også en bok som fortjener langt større oppmerksomhet enn hva den har fått.

Conner går kronologisk gjennom vitenskapshistorien, og fører oss fra jeger-samler-samfunn via det såkalte greske miraklet opp gjennom de store oppdagelsenes tid og inn i moderne tider etter den industrielle revolusjon og inn i vår moderne kapitalistiske tid.

Hele veien møter vi eksempler på erklærte store tenkere (som oftest menn) som er blitt kreditert for oppdagelser som i realiteten har vært godt kjent blant håndverkere og andre som har drevet med manuelle arbeidsoppgaver, men som har vært mer opptatt av å bevare yrkeshemmeligheter enn å publisere dem for andre i eliten. At publiseringene har vært ment til andre i elitene blir svært tydelig av de eksemplene på vitenskapsmenn som er blitt forfulgt etter å ha publisert sin forskning på et forståelig språk, det være seg engelsk, tysk eller italiensk heller enn de aksepterte forskningsformidlingsspråkene latin og gresk.

Avslutningsvis blir dataindustrien trukket fram som et ferskt eksempel på et område hvor det er hverdagskjemperne i form av ungdommer i garasjer i California, idealistiske forskere som har sagt opp sine jobber i etablerte store firmaer og andre amatører i ordets egentlige betydning som hele tiden har gjort vesentlige framskritt, som deretter er blitt gjort om til verktøy for at storkapitalen skal kunne fortsette å akkumulere overskudd.

Forfatteren avslutter med en egen liten refleksjon over vitenskapens framtid, før han parafraserer Keynes med at i det ikke så veldig lange løp er vi alle døde…

Boka var svært tankevekkende for meg som en som har stor tiltro til den vitenskapelige metoden, og jeg vil anbefale alle med interesse for vitenskap å lese den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar