søndag 22. september 2013

The Popes

Den store fordelen med å, slik jeg gjør, stort sett bare lese populærvitenskap er at man stadig lærer nye ting. I så måte er John Julius Norwichs «The Popes - A History» et prakteksemplar av en bok.

Historikeren Norwich tar som bokas tittel mer enn antyder oss med på et dypdykk i historien til lederne av verdens eldste eksisterende organisasjon: Den romersk-katolske kirke. Pavene har på godt og ondt påvirket ikke bare kirken men også verden omkring seg helt siden apostelen Peter i det første århundre i vår tidsregning flyttet til Roma.

Nettopp Peter er den først vi møter nærmere i boka, og Norwich drøfter hvorvidt Peter faktisk kom til Roma og led martyrdøden der, eller om det motsatte kan være tilfelle. Vi får så en relativt overfladisk redegjørelse for pavene som regjerte over kirken de neste hundreårene, med enkelte unntak innimellom, da gjerne knyttet til spesielt avgjørende hendelser.

Etter som tilgangen på kilder blir bedre ut gjennom middelalderen blir også omtalene av de enkelte pavene fyldigere, og mellom motpaver, maktsyke paver, nepotistiske paver og andre utskudd får vi også møte enkelte idealister og flotte mennesker som virkelig har jobbet for kirkens beste og ikke sin egen families lommebok. Fra en gang på 1700-tallet går vi over til å få ganske fyldige omtaler av hver eneste pave, gjennom både napoleonskriger, risorgimento, verdenskriger og andre dyptgående kriser helt fram til vår egen tid.

Forordet i boka er datert oktober 2010, altså før Benedict XVI nokså sensasjonelt gikk av i 2013, men Norwich skriver så bra at jeg virkelig håper han kommer med en oppdatert utgave hvor han også kommenterer disse hendelsene.

Jeg skriver i første avsnitt at når det gjelder læring er dette et prakteksemplar av ei bok. Dette mener jeg fordi jeg aldri har lært så mye nytt om Europas historie som under lesingen av denne boka. Pavestolen har vært uløselig knyttet til store historiske hendelser helt fra Romerrikets konvertering til ny statsreligion til Holocaust og Sovjet-kommunismens fall, og de aller fleste av disse er behørig omtalt og kommentert i boka.

Anbefales på det sterkeste til alle med interesse for religion og/eller historie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar