fredag 2. september 2011

Through the Language Glass

Jeg har tidligere skrevet om Guy Deutschers bok «The Unfolding of Language» her på bloggen, og nå er turen kommet til nok en perle av denne lingvisten, nemlig «Through the Language Glass - Why the World Looks Different In Other Languages».

Gjennom en rekke eksempler fra så ulike (og noen ganske like) språk som russisk, engelsk, dansk, guugu yimithirr, mandarin, japansk og en rekke andre, tar Deutscher oss inn i en for de fleste av oss ukjent verden, nemlig den verdenen de som har disse språkene som morsmål lever i.

Vi får en historisk gjennomgang av forskningsfeltet «Påvirker morsmålet ditt tankene dine?», hvor det store konsensus i dag later til å være nei, et konsensus forfatteren av denne boka ikke uten videre er villig til å være med på. Etter min mening argumenterer han svært godt for hvorfor det later til at folk med ulike morsmål faktisk oppfatter verden ulikt, og også tenker ulikt.

Farger og retninger er nøkkelbegreper i boka, og jeg fikk iallfall kraftig belastning på hjernecellene når jeg skulle prøve å forstå hvordan ulike folkegrupper omtaler farger. Visste dere at for en russer er vår oppfatning av blå som bare blå like fjern som det er for oss at enkelte språk bare har ett ord for de fargene vi kaller blå og grønn? Også språklig påvirkning på retningssansen er slitsomt å henge med på, som når vi får vite at brukerne av det australske språket guugu yimithirr ikke forholder seg til relative retninger, men kun himmelretninger? («Se, en liten maur rett vest for foten din»).

Deutscher benytter også anledningen til å angripe tesen om at «Alle språk er like komplekse», som han mener det ikke finnes et spor av kildebelegg for. Ikke minst kritiserer han det faktum at denne påstanden fremmes i de fleste læreverk i lingvistikk, selv om det ikke en gang finnes noen målestokk for språklig kompleksitet.

Substantivers kjønn er også et tema som blir besøkt i boka, og Deutscher klarer på mesterlig vis å forklare oss hvorfor det er helt naturlig at i det australske språket gurr-goni er "fly" et grønnsakskjønnsord. (Ja, grønnsak er et eget substantivkjønn i dette språket)

Vil anbefale alle språk- og lingvistikkinteresserte å lese denne boka med et åpent sinn, og kanskje få rokket ved noen fastgrodde myter!

1 kommentar: